ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА «ІВАН ОГІЄНКО – УКРАЇНСЬКИЙ ПРОСВІТИТЕЛЬ»

Народ, що не розуміє сили й значення рідної мови й не

працює для збільшення культури її, не скоро стане

свідомою нацією й не стоїть на дорозі до державности

Іван Огієнко

 

4 січня 1882 року народився українець, що поєднав у собі науковця, патріота і духовного лідера. Іван Огієнко – визначний учений-історик, поет, мовознавець, лексикограф, педагог, громадсько-політичний і церковний діяч, міністр освіти та ісповідань УНР, єпископ Польської автокефальної православної церкви, митрополит Української автокефальної церкви, перший ректор Камʼянець-Подільського державного українського університету, ініціатор створення й голова Українського наукового богословського православного товариства в Канаді, ректор заснованого у Вінніпезі Українського народного університету, декан і лектор богословського факультету колегії Святого Андрія Манітобського університету. Він перекладав Біблію українською, складав словники, був першим з українців, хто виокремив «рідномовну політику» в окрему науку. «Літературна мова наша, хоч має невичерпне джерело перлин у живій своїй мові, – невироблена… сама наука її не може похвалитися поважними працями, бо громадянство не заохочує своїх учених україністів до праці», – писав він.

В колі інтересів Івана Огієнка як ученого була українська культура, історія церкви, мови та правопису. Мовознавець працював над словниками. Він пропагував ідею соборної літературної мови та вважав її культурним маркером кожної нації. Іван Огієнко – один із перших науковців, хто аргументував вживання прийменника «в», а не «на» Україні.

Іван Іванович віддав все своє життя українській культурі і духовності. Він автор багатьох наукових і публіцистичних праць, художніх творів, багато з яких, на жаль, і сьогодні не доступні українському читачеві.

В останні роки ім’я Івана Огієнка, його багата наукова спадщина все активніше повертається в Україну. У Києві і Львові значними накладами перевидані фундаментальні праці вченого – «Українська культура», «Історія українського друкарства», «Історія української літературної мови», «Дохристиянські вірування українського народу», «Життєписи великих українців», «Наука про рідномовні обов’язки» та інші.

На виставці представлена література, яка допоможе розкрити постать Івана Огієнка як генія загальноукраїнського та світового масштабу. Книги знаходяться у фондах бібліотеки за адресою вулиця М. Грушевського, 9.

 

Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Рятування України / упоряд., авт. передмови і кометарів М. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2005. – 464 с.

Основу цього видання склали досі не друковані в Україні автобіографічні праці відомого вченого, державного і релігійного діяча – «Моє життя», «Рятування України», «На Голготі», «Книга нашого буття на чужині».

 

 

 

 

Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Історія української літературної мови / упоряд., авт. передмови і коментарів М. С. Тимошик. – 2-ге вид., випр. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – 436 с.

Одна з етапних праць ученого, яка за радянських часів вважалася особливо бунтівною. В історичному розрізі, доступно і переконливо автор показав той воістину тернистий шлях, яким пройшла українська мова в умовах століть заборон, утисків і обмежень, дослідив феномен незнищенності її як «душі нації», «найціннішого скарбу» народу. Водночас автор з’ясовує, яких негативних наслідків завдали процесові творення літературної мови репресії цензурних відомств царської Росії та політика партійно-більшовицького терору проти українського відродження в 20-30-х роках XX століття.

 

 

 

Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу / Іларіон Митрополит : історико-релігійна монографія. – Київ : Обереги, 1884. – 424 с.

Книга – найповніше на сьогодні зведення всіх відомих реалій дохристиянської української міфології, демонології, обрядів і повірʼїв, народних свят… Вона доносить багатий матеріал з історії народної культури, є могутнім стимулом культурно-національного відродження України.

 

 

 

 

Іларіон, митрополит (Іван Огієнко). Життєписи великих українців / упоряд., авт. іст.-біогр. нарису М. С. Тимошик. – Київ : Либідь, 1999. – 672 с., іл. – (Літературні пам’ятники України).

Це – перше в Україні видання науково-популярних життєписів видатних постатей нашої історії, вірних і самовідданих проповідників і захисників українського православ’я – Анни Всеволодівни, Іови Почаївського, Паїсія Величковського, Данила Туптала та інших.

 

 

 

 

Тіменик З. Іван Огієнко (Митрополит Іларіон). 1882 – 1972 : Життєписно-бібліографічний нарис / З. Тіменник. – Львів, 1997. – 227 с. – (Визначні діячі НТШ, №6).

Книга вміщує дослідження життєвого й творчого шляху Івана Огієнка. У написанні автор використав спогади, архівні матеріали, книги, періодику, фотознімки від усіх тих, хто будь-коли мав відношення до Івана Івановича. Книга є важливим джерелом огієнкознавчих матеріалів.

 

 

 

 

Тимошик М. Іван Огієнко : «Як ти українець…» / М. Тимошик . – Київ : Парламентське вид-во, 2019. – 528 с.

Життєпис видатного діяча українського відродження Івана Огієнка створено на основі нових документів, віднайдених автором у колишніх спецфондах України, а також в архівах Польщі, Швейцарії, Франції, Канади та США. Книга поділена на чотири розділи, що відповідають чотирьом знаковим періодам життя героя: в Україні, Західній Європі, Канаді та знову на Батьківщині – в пору запізнілого повернення його чесного імені й багатющої творчої та наукової спадщини.

 

 

 

 

Іван Огієнко у діалозі культур і духовності (Огієнківські читання у Чудодієвому) : збірник наукових праць / за ред. П. Ю. Сауха. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – 318 с.

У збірнику розглядаються окремі аспекти наукової, педагогічної і культурницької діяльності Івана Огієнка, а також розвиток цих ідей у сучасних дослідженнях українських учених з урахуванням провідних тенденцій щодо змісту й організації навчально-виховного процесу в національній системі освіти.

 

 

 

 

Огієнко В. Наш родич Іван Огієнко / В. Огієнко. – Львів : Кобзар, 2011. – 95 с.

Книга про родича авторки Віри Огієнко – Івана Івановича Огієнка та його численну рідню дає змогу глибше зрозуміти, з якого родового коріння пішов Митрополит Іларіон і як гартувався характер подвижника української мовознавчої науки та освіти, поета і видатного церковного діяча.

 

 

 

 

Опанасюк О. Іван Огієнко та літописний Воздвиждень з його окресами : у спогадах документах, оповідях, версіях / О. Опанасюк. – Житомир : Пасічник, 2011. – 224 с.

В книзі автор окреслює вплив Митрополита Іларіона на історію України, зокрема його рідний Брусилов. Оповідь та коментарі автора переплітаються з епістолярною спадщиною Івана Івановича.

 

 

 

 

До 130-річчя від дня народження І. І. Огієнка // Житичі і світ. – 2011. – №10. – С. 3 – 75

Літературно-мистецький альманах, присвячений постаті Івана Огієнка, розкриває сторінки життя та діяльності Митрополита Іларіона, допомагає пізнати його як особистість і невідʼємну частину націально-культурного розвитку України. Альманах також вміщує вірші відомих поетів Житомирщини – М. Пасічника, М. Сингаївського, В. Сташука та інших про світоча українського національного духу.

 

 

 

 

Шаповал Ю. Іван Огієнко // Мить історії : 366 мініатюр про людей і події / Ю. Шаповал. – Київ : Парлам. Вид-во, 2019. – С. 25

Одну із мініатюр книги присвячено Івану Огієнку. Автор розповідає про непросте життя Івана Івановича, його політичні симпатії, роль в українізації вищих навчальних закладів і шкільництва, постриг у чернецтво.

 

 

 

 

Молодико В. Повернення Івана Огієнка / В. Молодико // Місто з глибини віків : книга історико-краєзнавчих розвідок у минуле Радомишля / В. Молодико. – Житомир, 2019. – С. 243-249

Один із розділів книги, а саме розвідка сорок сьома «Повернення Івана Огієнко», вміщує в себе короткий зміст біографії Митрополита Іларіона, зокрема написання краєзнавчої розвідки у минуле рідного йому Брусилова, його самовідданості рідній Україні та відкриття нових сторінок історії Радомишльщини.

Editor
Author: Editor

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *